Nápověda: Základní nastavení

Databáze

Hostitel databáze, název, uživatelské jméno, heslo

Tyto údaje použije TNG a PHP k připojení k vaší databázi. Tyto pole musí být vyplněny dřív, než bude vaše databáze zpřístupněna. Pozn.: Toto uživatelské jméno a heslo může být jiné, než jsou vaše obvyklé přístupové údaje k webové stránce. Pokud se po vložení těchto údajů objeví chybové hlášení, že TNG nemůže komunikovat s vaší databází, pak je některý z těchto údajů chybný. Neznáte-li správné údaje, vyžádejte si je u poskytovatele vašeho webového hostingu. Název hostitel může také obsahovat číslo portu nebo cestu do soketu (socket path), např. "localhost:3306" nebo "localhost:/path/to/socket". Tyto údaje jsou důležité, takže je zadávejte s maximální přesností. Pokud působíte jako svůj vlastní webmaster, ujistěte se, že jste vytvořili databázi a přidali do ní uživatele (uživatel musí mít VŠECHNA přístupová práva).

Režim údržby

Je-li TNG v režimu údržby, data nejsou přístupná veřejnosti. Návštěvníkovi se zobrazí zpráva, která mu oznámí, že na stránkách probíhá údržba a může se sem vrátit později. Vaši stránku můžete přepnout do režimu údržby při importu vašich dat. Pokud chcete přečíslovat vaše ID čísla, přepnutí do režimu údržby je nutné. Pokud jste se v režimu údržby "zasekli", můžete přímo opravit váš soubor config.php a obnovit nastavení proměnné $tngconfig['maint'] na 0 nebo prázdnou.

Nahoru

Názvy tabulek

Názvy tabulek

Výchozí názvy byste neměli měnit, pokud už některé tabulky mají tyto názvy. Všechny názvy tabulek musí být vyplněny a všechny názvy musí být jednoznačné. Neměňte názvy existujících tabulek.

Nahoru

Umístění a složky

Kořenová složka

Toto je složka v systému, ve které jsou umístěny vaše soubory TNG. Není to webová adresa. Zapsat musíte koncové lomítko. Pokud tuto stránku otevřete poprvé, vaše kořenová složka by měla být vyplněna správně. Neměňte ji, pokud nejste pokročilý uživatel nebo nejste instruováni, jak to udělat. Pokud smažete obsah tohoto pole a stránku uložíte, správná složka se objeví po opětovném načtení této stránky, ale stránku musíte uložit znovu, aby se nová složka uložila.

Konfigurační složka

Pokud chcete vaše konfigurační TNG soubory na bezpečnější místo mimo kořenovou složku webu (takže nebudou přístupny z webu), zapište tuto složku zde. Musí končit koncovým lomítkem (/). Bude to pravděpodobně část kořenové složky. Je-li např. vaše kořenová složka "/home/www/username/public_html/genealogy/", jako konfigurační složku můžete zvolit "/home/www/username/".

DŮLEŽITÉ: Použití tohoto pole je zcela volitelné a nebude mít vliv na provoz vašich stránek. Vyplnit byste jej měli pouze, když dokonale znáte strukturu složek na vašich webových. Pokud sem nějaké umístění zapíšete, musíte následující soubory přesunout do konfigurační složky okamžitě po uložení a změnit je na zapisovatelné (oprávnění 664 nebo 666): config.php, customconfig.php, importconfig.php, logconfig.php, mapconfig.php, mmconfig.php and pedconfig.php. Pokud tak neučiníte, na vašich stránkách nebude nic fungovat. Pokud uděláte chybu a vaše stránky přestanou pracovat, budete muset ručně opravit váš soubor subroot.php a zapsat správnou složku do proměnné $tngconfig['subroot'] (její opětovné nastavení na prázdnou hodnotu vrátí váš systém do výchozího stavu).

Složky Fotografie / Dokumenty / Vyprávění / Náhrobky / Multimédia / GENDEX / Zálohy / Módy / Extensions

Do těchto polí zapište název složky nebo adresáře pro zmíněné entity. Všechny by měly mít globální přístup číst+psát+provést (read+write+execute, 755 nebo 775, i když některé systémy vyžadují 777). Složka multimédií je určena jako "záchytná" pro všechny položky médií, které se nehodí do jiných kategorií (např. videa a zvukové záznamy). Tyto složky mohou být vytvořeny z této obrazovky kliknutím na tlačítka "Vytvořit složku".

Nahoru

Vzhled a definice stránek

Domovská stránka

Všechna menu v programu TNG obsahují odkaz na "domovskou stránku". Do tohoto pole zapište adresu tohoto odkazu. Standardně je to stránka index.php ve složce s ostatními soubory TNG. Musí to být relativní odkaz ("index.php" nebo "../otherhomepage.html"), nikoli absolutní odkaz ("http://yoursite.com").

URL genealogických stránek

Webová adresa vaší genealogické složky (např. "http://mysite.com/genealogy").

Název stránek

Obsah tohoto pole bude zobrazen v tagu HTML "Title" na každé stránce a bude zobrazen na horním okraji okna vašeho prohlížeče.

Popis stránek

Krátký popis vašich stránek pro použití v kanálu RSS.

Doctype Deklarace

Tento text je umístěn v horní části každé stránky ve veřejném prostředí a dá prohlížeči uživatele informaci, kterou potřebuje ke správnému zobrazení stránky. Ověřovací testy, které běží na stránkách, použijí tento údaj k určení, jaké se mohou objevit problémy. Pokud toto pole necháte prázdné, bude použit výchozí XHTML Transitional doctype.

Majitel stránek

Vaše jméno, případně vaše obchodní jméno. Toto jméno se objeví v odchozích mailech z TNG.

Cílový rámec

Pokud vaše stránka používá rámce, toto pole použijte pro označení, ve kterém rámci mají být zobrazeny stránky TNG. Pokud rámce nepoužíváte, nechte v tomto poli hodnotu "_self".

Vlastní záhlaví / zápatí / meta

Názvy souborů pro části stránky, které se používají jako záhlaví, zápatí a sekci HEAD ("meta") vaší TNG stránky. Dodávány jsou soubory s výchozími názvy. Používá-li se v těchto souborech kódování PHP, musí mít přípony .php. Chcete-li je využít v šablonách vzhledu, musíte tato záhlaví a zápatí mít nazvaná jako topmenu.php a footer.php.

Styl záložek

Soubor, který určuje styl záložek zobrazených na většině veřejných stránek. Výchozí styl (tngtabs1.css) používá "šikmé" záložky, ale TNG dodává také alternativní styl s "hranatými" záložkami (tngtabs2.css). Chcete-li zobrazit záložky v tomto stylu, zapište do tohoto pole "tngtabs2.css" a klikněte na "Uložit" ve spodní části stránek, a poté zkuste vyhledat nějakou osobu ve veřejném prostředí. Výchozí styl (tngtabs1.css) využívá dva obrázky, "tngtab.png" (neaktivní záložky) a "tngtabactive.png" (aktivní záložky). Chcete-li změnit barvu těchto obrázků, můžete použít jakýkoli obrazový editor nebo kliknout na odkaz na konci tohoto odstavce. Na další stránce zapište decimální hodnoty červené, zelené a modré komponenty uvažované nové barvy, a pak klikněte na Potvrdit. Potom uvidíte nový obrázek, který můžete uložit na vaše stránky jako tngtab.png nebo tngtabactive.png. http://lythgoes.net/genealogy/switchcolor.php

Umístění menu

TNG menu může být na každé stránce umístěno nahoře vlevo nad jménem osoby nebo jiným číslem stránky, nebo na každé stránce nahoře vpravo, přímo proti jménu nebo jinému číslu stránky. Dynamický rozbalovací seznam pro výběr jazyku bude na obrazovce umístěn ve stejné sekci.

Zobrazit odkazy na domovskou stránku / Hledat / Přihlášení/Odhlášení / Sdílet / Tisk / Přidat záložku

Některé tyto volby (Domovská stránka/Hledat/Přihlášení) jsou na každé stránce umístěny nahoře vlevo, pod záhlavím stránky a nad linií záložek. Jiné (Sdílet/Tisk/Přidat záložku) jsou umístěny nahoře vpravo, pod lištou menu. Každou tuto volbu můžete pomocí ovládacích prvků zapnout nebo vypnout.

Cíl odkazu Hledat

Odkaz Hledat v horní části každé stránky ve výchozím chování otevře malé okno, ve kterém můžete hledat pomocí zápisu jména nebo čísla ID. Toto se nazývá "Rychlé hledání". Výběrem této předvolby můžete místo toho přejít na stránky Rozšířené hledání.

Skrýt popisky křtu

Tato volba umožňuje skrýt všechny zmínky o události "křtu".

Skrýt všechny stránky a údaje k DNA

Pokud nebudete používat programové funkce, které souvisí s DNA, a chtěli byste je odstranit ze všech stránek veřejné části TNG, nastavte tuto volbu na Ano. Testy DNA již nebudou přístupné z veřejných menu ani nebudou zobrazeny na stránkách jednotlivých osob.

Výchozí strom

Pokud existuje více stromů, na všech stránkách, kde je možný výběr stromu (včetně funkce hledání na vaší domovské stránce) bude výchozí nastavení "Všechny stromy". Chcete-li, aby tento výběr nabízel pouze určitý strom, tento strom vyberte zde. Kdekoli uživatel zapíše URL bez ID čísla stromu (nebo s prázdným ID číslem stromu), dotaz bude směřovat k tomuto stromu. POZN.: Pokud máte pouze jeden strom, je lepší toto pole nechat prázdné.

Nahoru

Média

Typ souborů fotografií

Přípona souboru všech malých fotografií používaných ve schématech. Ostatní fotografie nemusí obsahovat tuto příponu. Pro většinu fotografií je doporučena přípona .jpg.

Zobrazit rozšířenou informaci o obrázku

Pokud je tato volba zaškrtnuta, budou u každé fotografie zobrazeny rozšířené informace. Ty obsahují fyzický název souboru, rozměry v pixelech a existující údaje IPTC.

Maximální výška a šířka obrázku

Jsou-li tyto hodnoty nastaveny (pixely), obrázky větší než tyto rozměry budou při zobrazení ve veřejném prostředí zmenšeny (použitím HTML).

Předpona/prefix pro náhledy

Při automatickém generování náhledu přidá TNG tuto hodnotu před originální název souboru a vytvoří tak název souboru náhledu. Pokud název originálního souboru obsahuje údaj o cestě, předpona bude vložena přímo před název souboru. Tato předpona může obsahovat název složky (např. "thumbnails/"). Pokud použijete název složky jako součást přípony, ujistěte se, že tato složka existuje a má stejná oprávnění jako složka nadřízená fotografií.

Přípona/sufix pro náhledy

Při automatickém generování náhledu přidá TNG tuto hodnotu k originálnímu názvu souboru a vytvoří tak název souboru náhledu.

Maximální výška náhledu

TNG automaticky vytvoří náhled obrázku, který nebude vyšší, než je nastavená výška (pixely).

Maximální šířka náhledu

TNG automaticky vytvoří náhled obrázku, který nebude širší, než je nastavená šířka (pixely).

Použít výchozí náhledy

Pokud osoba nemá výchozí fotografii a tato volba je povolena, na všech stránkách, na kterých je odkaz na tuto osobu, bude použit místo toho obecný náhled, který rozlišuje pohlaví.

Sloupců v zobrazení náhledů

Při prohlížení všech souborů v zobrazení náhledů budou tyto náhledy zobrazeny v jednom řádku. Pokud jich existuje víc, budou další řádky zobrazeny až do počtu řádku odpovídajícímu "Maximálnímu počtu výsledků hledání".

Maximální počet znaků v seznamu poznámek

Chcete-li zkrátit poznámky, které jsou zobrazovány na stránkách se seznamy (jako jsou veřejné stránky fotografie, dokumenty a vyprávění), nastavte toto pole na maximální počet znaků, který má být zobrazen. Necháte-li jej prázdné, bude zobrazena kompletní poznámka.

Povolit prezentaci

Umožní automatické postupné zobrazování fotografií ve veřejném prostředí stránek po kliknutí na odkaz "Zahájit prezentaci". Nastavení této hodnoty na 'Ne' skryje tento odkaz a zakáže použití této funkce.

Automatické opakování prezentace

Nastavení této hodnoty na 'Ano' povolí automatický pokračující běh prezentace.

Umožnit prohlížeč obrázků

Nastavení této volby na 'Vždy' zobrazí každou obrázkovou položku (soubory .jpg, .gif a .png) v prohlížeči obrázků. Nastavení na 'Pouze dokumenty' vypne prohlížeč obrázků pro všechny obrázková média, které nejsou 'Dokumenty' nebo jiné typy médií, které se chovají jako Dokumenty.

Výška prohlížeče obrázků

Nastavení této volby na 'Vždy zobrazit celý obrázek' zajistí, že je obrázek viditelný ve výchozích rozměrech. Nastavení na 'Pevná (640px)' zapříčiní, že obrázky vyšší než 640 pixelů budou při zobrazení oříznuty na tuto výšku. Ovládací prvky prohlížeče mohou být dále používány k posunu obrázku nebo přiblížení či oddálení.

Skrýt média osob

Je-li tato předvolba nastavena na "Ano", seznam médií na stránce osoby bude začínat ve sbaleném stavu. Místo náhledů a popisků uvidíte pouze celkový počet podle typů médií. Návštěvníci budou moci každou sekci médií rozbalit, ale po obnovení načtení stránky bude seznam opět sbalen.

Při smazání současně odstranit fyzický soubor

Tato volba určuje, co se stane, když bude smazán individuální záznam médií. Je-li tato možnost nastavena na "Ano", přidružený fyzický soubor bude také smazán. Je-li volba nastavena na hodnotu "Ne", bude odebrán pouze záznam v databázi a fyzický soubor zůstane neporušený. Je-li tato možnost nastavena na možnost "Na vyžádání", budete vyzváni k rozhodnutí, zda má být přidružený soubor smazán nebo ne.

Zobrazit fotografie na jednom řádku

Toto se týká náhledů zobrazených na stránce osoby. Pokud je v nějaké oblasti obsaženo více náhledů, lze tuto volbu použít k zobrazení všech náhledů vodorovně na jednom řádku (pokud je obrázků příliš mnoho na to, aby byly všechny zobrazeny na jednom řádku, budou pokračovat na dalším řádku) nebo v seznamu, jak to bylo obvyklé ve starších verzích TNG. Pokud jsou náhledy zobrazeny vodorovně, nebudou u nich zobrazeny žádné popisky. Média, která nemají náhledy, budou stále zobrazena svisle.

Rozdělit média do složek stromů

Ve výchozím nastavení jsou všechna fyzická média z každé kolekce (tj. Fotografie, Dokumenty, Historie atd.) uložena ve stejné fyzické složce. Aktivace této volby způsobí, že TNG bude ukládat média sice ve složkách jejich příslušných kolekcí, ale v podsložkách podle ID jejich přiřazených stromů (pokud není připojen žádný strom, soubor zůstane ve hlavní složce kolekce). Kliknutím na tlačítko "Převést" přesunete příslušná média do této nové struktury složek. Pokud cílové složky stromů neexistují, budou vytvořeny.

Favicon

"Favicon" je malá ikona zobrazená v adresním řádku prohlížeče nalevo od adresy URL stránky. TNG neobsahuje nástroj, který vám pomůže takovou ikonu vytvořit, ale pokud nějakou máte k dispozici a chcete ji použít, nahrajte ji do hlavní složky TNG a název souboru zadejte zde.

Nahoru

Jazyk

Jazyk

Výchozí složka jazyka (např. 'Czech'). Pro návštěvníky vašich stránek můžete mít dostupných několik jazyků, ale tento jazyk bude vždy zobrazen jako první.

Znaková sada

Znaková sada vašeho výchozího jazyka. Pokud toto pole ponecháte prázdné, bude použita výchozí znaková sada vašeho prohlížeče. Znaková sada pro angličtinu a jiné západoevropské jazyky používající 26 znakovou římskou abecedu je ISO-8859-1. Převládající kódování češtiny jsou ISO-8859-2, Windows-1250 a UTF-8.

Dynamická změna jazyka

Pokud máte nastaveno více jazyků a chcete, aby byli uživatelé schopni vybrat jiný jazyk "za chodu", vyberte Povolit.

Nahoru

Ochrana údajů

Vyžadovat přihlášení

Každý uživatel může běžně prohlížet veřejné prostředí vašich stránek, s přihlášením může volitelně vidět data žijících osob. Pokud však chcete, aby se muset přihlásit každý před tím než muže spatřit cokoli z vašich stránek, zaškrtněte toto pole.

Omezit přístup pouze na připojený strom

Je-li Vyžadovat přihlášení nastaveno na 'Ano', pak nastavení této volby na 'Ano' způsobí, že uživatelé budou moci pouze vidět data spojená se svými připojenými stromy. Všechny jiné osoby, rodiny, prameny, atd. budou skryty.

Zobrazit údaje CJKSpd

Chcete-li vždy zobrazovat data CJKSpd (Církev Ježíše Krista Svatých posledních dní (mormoni), jsou-li k dispozici), vyberte Vždy (dříve to bylo výchozí). Vypnout zobrazení všech údajů CJKSpd a možnosti ručně zapsat údaje CJKSpd můžete výběrem Nikdy. Chcete-li tuto možnost přepínat v závislosti na uživatelském oprávnění, vyberte Podle práv uživatele. V tomto případě údaje CJKSpd uvidí pouze přihlášení uživatelé, kteří mají oprávnění je vidět. Pro ostatní uživatele budou skryty.

Zobrazit údaje o živých osobách

Chcete-li vždy zobrazovat údaje žijících osob (data a místa), vyberte Vždy. Vypnout zobrazení údajů žijících osob můžete výběrem Nikdy. Chcete-li tuto možnost přepínat v závislosti na uživatelském oprávnění, vyberte Podle práv uživatele. V tomto případě údaje žijících osob uvidí pouze přihlášení uživatelé, kteří mají oprávnění je vidět. Pro ostatní uživatele budou skryty.

Zobrazit jména žijících osob

Chcete-li skrýt jména osob označených jako žijící (chybí údaje o úmrtí nebo pohřbu a zároveň se narodili před více než 110 lety), vyberte Ne. Jména žijících osob budou nahrazena slovem "Žijící". Pro zobrazení příjmení a iniciály křestního jména žijících osob vyberte Zkrátit křestní jméno. Chcete-li jména žijících osob zobrazit každému, vyberte Ano.

Zobrazit jména osob označených jako neveřejné

Chcete-li skrýt jména osob označených jako Neveřejné, vyberte Ne. Jména neveřejných osob budou nahrazena slovem "Neveřejné". Pro zobrazení příjmení a iniciály křestního jména neveřejných osob vyberte Zkrátit křestní jméno. Chcete-li jména neveřejných osob zobrazit každému, vyberte Ano.

Zobrazit zprávu o povolení cookies

Návštěvníkům stránek se zobrazí v pravém dolním rohu obrazovky malé vyskakovací okno a upozorní je, že web používá cookies. Jakmile návštěvník klikne na tlačítko "Rozumím", zpráva zmizí a soubor cookie bude nastaven na zapamatování akce. Dokud tento soubor cookie přetrvává, návštěvníkovi se při následných návštěvách vyskakovací okno již znovu nezobrazí.

Zobrazit odkaz na zásady ochrany dat

Návštěvníkům stránek se zobrazí v zápatí v dolní části každé stránky odkaz na zásady ochrany dat na webu. Odkaz se také zobrazí ve vyskakovacím okně týkajícím se souborů cookie (viz výše) a na stránkách, kde je návštěvník požádán, aby dal souhlas s uložením osobních údajů (registrace nového účtu, navrhnout/kontaktujte nás). Kopie těchto zásad lze nalézt ve většině jazykových složek. Tento dokument se nazývá data_protection_policy.php. Pokud návštěvník používá jazyk, který neobsahuje překlad těchto zásad, bude mu zobrazena anglická verze.

Žádost o souhlas ohledně osobních údajů

Před odesláním připomínek, návrhů nebo registrace nového uživatele budou návštěvníci stránek vyzváni, aby zaškrtli políčko, ve kterém uvedou souhlas s uložením údajů ve formuláři, který vyplnili. Není-li políčko zaškrtnuto, tlačítko pro odeslání bude neaktivní. Pokud přesto dojde ke kliknutí na toto tlačítko, vyskakovací okno upozorní návštěvníka, že musí před odesláním formuláře zaškrtnouo políčko souhlasu.

reCAPTCHA

reCAPTCHA je bezplatná služba, která chrání vaše stránky před spamem a zneužitím. Využívá nástroj pokročilé analýzy rizik a dokáže oddělit lidi a roboty. Návštěvníci budou muset pouze zaškrtnout políčko označující, že nejsou robot. Chcete-li tuto službu aktivovat, budete potřebovat dva klíče: Site Key a Secret Key.

Klíče Site Key a Secret Key

Chcete-li získat své klíče Site Key a Secret Key, přejděte na stránku https://www.google.com/recaptcha/admin. Pokud ještě nemáte účet Google, bude si jej muset vytvořit. Pokud máte účet Google, na vyžádání se přihlaste a postupujte podle pokynů pro vytvoření klíčů. Po zobrazení výzvy k zadání adresy/názvu domény NEZADÁVEJTE "www" a nezadávejte zadní lomítko. Po vytvoření klíčů je vložte do polí na této stránce.

Nahoru

Jména

Pořadí jména a příjmení

Určí, jak budou ve většině případů jména zobrazena (některé seznamy vždy zobrazí příjmení jako první). Zvolit můžete zobrazení křestního jména jako první nebo příjmení jako první. Není-li nic vybráno, bude zobrazeno jako první křestní jméno.

Všechna příjmení velkými písmeny

Umožní zobrazit všechna příjmení velkými písmeny. Je-li tato volba nastavena na "Ne", budou jména zobrazena tak, jak byla zapsána nebo naimportována.

Předpony příjmení

Určí, jak se bude zacházet s předponami příjmení (např. "de" nebo "van"). Standardně je vše, co je obsaženo v poli příjmení souboru GEDCOM součástí příjmení, a podle toho jsou i příjmení tříděna ("de Kalb" je dříve než "van Buren"). Předpony příjmení můžete ponechat jako součást příjmení nebo je můžete oddělit jako samostatné subjekty (takto bude "van Buren" v řazení před "de Kalb"). Toto nebude mít vliv na existující příjmení, dokud je ručně neupravíte nebo nepřevedete pomocí surnameconvert400.php.

Zjištění předpon při importu

Pokud jste zvolili oddělení předpon jako samostatných subjektů, tato sekce stanoví pravidla, která pomohou rozhodnout importovací rutině, co je předponou. Předpony jsou definovány jako části jmen oddělené mezerami, ale vy můžete zvolit, kolik předpon každého jména bude součástí předpony v TNG. Jinými slovy, pokud určíte, že "Počet předpon každého (max)" je 1, pak bude do pole předpona ze jména "van der Merwe" přesunuto pouze "van". Na druhou stranu, pokud tuto hodnotu nastavíte na 2 nebo vyšší, předponou bude "van der". Označit můžete také určité předpony, které budou vždy odděleny jako samostatné předpony. Jinými slovy, nastavíte-li tuto hodnotu na "van der", pak bude "van der" vždy uvažována jako platná předpona nezávisle na tom, jak vysoká nebo nízká je předchozí hodnota. Více hodnot oddělujte čárkami. Je-li ve jméně předpona oddělena apostrofem, tento apostrof uveďte v seznamu také. Např.: "van,vander,van der,d',a',de,das".

Nahoru

Hřbitovy

Maximální počet řádků ve sloupci (prům.)

Pokud máte definováno velké množství hřbitovů, tento údaj řekne TNG, že je-li dosažen zadaný počet, seznam má být rozdělen a vytvořen další sloupec.

Potlačit kategorii "Neznámé"

Definujete-li hřbitov s chybějícími údaji o lokalitě (např. bez kraje nebo okresu), TNG vytvoří záhlaví nazvané "Neznámé" a tato prázdná pole zde budou seskupena. Výběr této volby způsobí, že TNG toto záhlaví vynechá.

Nahoru

Mail a registrace

Emailová adresa

Vaše emailová adresa. Požádá-li návštěvník o nový uživatelský účet, email bude posílán z této adresy. Na tuto adresu budou také zasílány všechny zprávy ze stránky "Napište nám". Zprávy pocházející z formuláře "Návrh" přijdou na tuto adresu, pokud není se stromem odpovídajícím stránce, ze které byl poslán návrh, spojena žádná emailová adresa (jinak bude zpráva poslána na tuto adresu).

Posílat všechny maily z výše uvedené adresy

Když vám uživatel pošle zprávu prostřednictvím TNG, program se ji pokusí odeslat, jako by pocházela od něj, abyste mohli snáze odpovědět. Někteří poskytovatelé hostingu to však neumožňují. Odmítají posílat emaily, když adresa odesílatele nepochází ze stejné domény, jako jsou vaše stránky. Pokud zjistíte, že emaily z TNG nejsou posílány, váš hostitel se právě takto chová. Je-li to tento případ, nastavení této volby na Ano způsobí, že TNG bude posílat všechny maily z adresy administrátora TNG (zapsaná výše). To by mělo problém vyřešit.

Povolit nové registrace uživatelů

Umožní vypnout možnost návštěvníků požádat o uživatelský účet na vašich stránkách.

Upozornit na návrhy k přezkoumání

Nastavení této hodnoty na "Ano" zajistí, že administrátorovi bude zaslána emailová zpráva, kdykoliv někdo s právem Vkládání vloží předběžnou změnu a čeká na administrativní přezkoumání.

Vytvořit nový strom pro uživatele

Je-li tato volba nastavena na Ano, pro každou novou uživatelskou registraci bude automaticky vytvořen nový strom a uživatel bude připojen k tomuto stromu.

Automaticky schválit nové uživatele

Všechny nové uživatelské registrace vyžadují běžně schválení administrátora před tím, než se stanou aktivními. Změnou tohoto nastavení na Ano budou automaticky aktivní všechny nové uživatelské požadavky. Nastavení uživatelského účtu budete ale moci upravit, abyste měli jistotu, že má uživatel přístupová práva, která jste mu chtěli dát.

Posílat schvalovací mail

Pokud je tato volba nastavena na Ano, každému potenciálnímu novému uživateli bude poslán email, který ho bude informovat, jeho požadavek byl obdržen a je zpracováván. Toto neplatí, pokud jsou nové registrace automaticky aktivovány.

Zahrnout heslo do uvítacího mailu

Heslo zvolené uživatelem je běžně zahrnuto na "uvítacího" emailu, který jej informuje, že je účet nyní aktivní. Nechcete-li, aby bylo heslo do emailu vkládáno, nastavte tuto hodnotu Ne.

Použít ověření SMTP

TNG posílá normálně maily pomocí PHP funkce "mail". Chcete-li raději použít Simple Mail Transfer Protocol, pak tuto hodnotu nastavte na "Ano". Zobrazí se navíc některé další volby: Název SMTP hostitele, Uživatelské jméno pro email, Heslo pro email a Číslo portu. Správné hodnoty těchto polí by vám měl být schopen dát poskytovatel vašeho hostingu.

Top

Mobil

Sekce Mobil vám umožní určit, jak se bude TNG zobrazovat na chytrých telefonech a tabletech.

Povolit responzivní tabulky

Je-li tato volba nastavena na Ano, bbude aktivován plugin Tablesaw jQuery, který umožňuje responzivní tabulky.
Je-li volba nastavena na Ne, plugin Tablesaw jQuery nebude aktivní.

Typ responzivní tabulky

Typ responzivní tabulky může být nastaven na

  • Toggle, který je výchozí, a zobrazí data ve sloupcích založených na šířce displeje a přiřazené prioritě. Otočením displeje chytrého telefonu nebo tabletu na šířku budou zobrazeny další sloupce dat.
  • Stack, který shrne záhlaví tabulky do dvousloupcového návrhu se záhlavím nalevo, je-li šířka výřezu menší než 40em (640px).
  • Swipe, který umožní uživateli k navigaci sloupců použít gesto posunu (nebo použít levé a pravé tlačítko).

Povolit přepínač módů responzivních tabulek:

Volba přepínače módů umožní uživateli přepínat mezi jednotlivými typy zobrazení sloupců tabulek: toggle, stack nebo swipe.

Povolit minimapu responzivních tabulek

Použití minimapy přidá sérii malých teček ukazujících, které sloupce jsou aktuálně viditelné a které jsou skryté. K dispozici pouze v módu swipe a toggle.

Top

Předpony a přípony

Tato písmena ve spojení s číslicí tvoří identifikační čísla (ID čísla) osob, rodin, pramenů, úložišť a poznámek ve vaší databázi. Většina genealogických programů používá stejnou sadu standardních předpon (a žádné přípony). Pokud váš desktopový program používá přípony nebo jiné předpony, můžete je zadat zde. Nejsou-li zadány správné předpony nebo přípony, některé funkce TNG nebudou pracovat správně.

Nahoru

Různé

Maximální počet výsledků hledání

Tato volba omezuje počet výsledků, které mohou být zobrazeny z veřejného vyhledávacího dotazu. Může to být relativně malé, zvládnutelné číslo, aby byla maximalizována efektivnost a zlepšení zkušeností uživatelů.

Osoby začínají na

Tato volba označuje, které údaje budou viditelné nejdříve, když je zobrazen záznam osoby. Pokud vyberete "Pouze osobní údaje", ostatní kategorie jako Poznámky, Citace nebo Fotografie a Vyprávění budou skryty, dokud uživatel nerozkryje příslušnou kategorii nebo "Vše".

Zobrazit poznámky

Tato volba vám umožní zvolit, kde budou na stránce osoby zobrazeny poznámky. Možnosti jsou následující:

  • V sekci poznámek: Všechny poznámky budou zobrazeny ve zvláštním bloku na konci stránky.
  • Pod odpovídajícími událostmi, kde je to možné: Poznámky k určitým událostem budou zobrazeny přímo pod odpovídajícími událostmi. Obecné poznámky budou zobrazeny na konci "Osobní" sekce a každé sekce "Rodina". Pokud jsou obecné poznámky dlouhé, objeví se posuvník, který zajistí, že stránka nebude moc dlouhá (maximální výška oblasti je definována v souboru genstyle.css v bloku "notearea").
  • Pod událostmi mimo obecných poznámek: Totéž jako v předchozím případě, pouze obecné poznámky budou zobrazeny vždy v odděleném bloku na konci stránek. Neukládá se žádná maximální výška.
Posouvání citací

Nastavení této předvolby na "Ano" způsobí, že oblast pramenů na konci každé stránky osoby bude mít maximální výšku. Pokud je u osoby přiřazeno více citací pramenů než jsou maximální rozměry oblasti, objeví se v této oblasti posuvník.

Časový odstup serveru (v hodinách)

Nachází-li se váš server v jiné časové zóně než vy, můžete sem napsat rozdíl v hodinách. Je-li váš čas vyšší než čas serveru, zapište záporné číslo.

Upravit prodlevu (v minutách)

Počet minut, který je uživateli povolen pro výhradní právo u editace záznamu osoby nebo rodiny. Během této doby uvidí jiný uživatel, který se pokouší upravovat stejný záznam, zprávu, která mu sdělí, že je záznam uzamčen. Pokud se blíží čas k zapsanému limitu a původní uživatel stále záznam upravuje, uvidí tento uživatel zprávu, která jej bude varovat, aby co nejrychleji uložil své změny. Pokud uživatel své změny neuloží před tím, než získá přístup k tomuto záznamu jiný uživatel, jeho změny budou ztraceny.

Maximální počet generací při uložení GEDCOMU

Maximální počet generací, které mohou být exportovány ve veřejném požadavku na vytvoření souboru GEDCOM.

Co je nového dny

Počet dní, po které budou na stránce "Co je nového" zobrazovány nové položky. Toto omezení odstraníte nastavením hodnoty na nulu. To zapříčiní, že na seznamu zůstanou starší položky, dokud nebudou nahrazeny novějšími.

Co je nového limit

Maximální počet položek v každé kategorii, který bude zobrazen na stránce "Co je nového".

Přednost číselného data

Zapíšete-li číselné datum (např. 04/09/2008), tato volba zajistí, zda bude zápis data interpretován jako Měsíc/Den/Rok (9 Dub 2008) nebo Den/Měsíc/Rok (4 Zář 2008).

První den v týdnu

Tento den bude prvním sloupcem zleva při zobrazení stránky kalendáře.

Údaje rodičů na stránce osoby

Vyberte, které události (pokud nějaké) spojené s rodinou rodičů osoby mají být zobrazeny.

Konec řádku

Jedná se o znakový řetězec, který bude vložen na konec každého řádku při exportu souboru GEDCOM. Je to též řetězec, který bude obsahovat konec řádku při importu. Výchozím je "\r\n", které znamená "návrat na začátek řádku a odřádkování". Některé programy nebo operační systémy preferují jen návrat na začátek řádku (\r) nebo odřádkování (\n), takže můžete v některých případech toto nastavení měnit.

Typ šifrování

Před uložením do databáze jsou hesla v TNG šifrována. Díky tomu jednoduše nelze ruční opravou databáze heslo měnit nebo smazat. Výchozí metodou šifrování je md5, ale zde můžete vybrat jinou metodu.

Připojit záznamy míst ke stromům

Je-li tato volba nastavena na "Ano", každý záznam místa pak bude připojen k místu ve vašem stromě. To znamená, že máte-li více stromů, může se stejné místo objevit v tabulce míst vícekrát, protože je spojeno s více stromy. Změníte-li tuto volbu na "Ne", bude vám dána možnost automaticky sloučit všechna místa do jednoho seznamu. Pokud tuto volbu změníte na "Ano", zobrazí se vám možnost připojit určitý strom ke všem místům (pokud neměly dříve žádné připojení).

Geokódovat všechna nová místa

Je-li tato volba nastavena na "Ano", všechna nová místa zapsaná v Admin/Osoba a Admin/Rodina budou automaticky geokódována (předpokládá to připojení k internetu).

Znovu použít smazaná ID čísla

Je-li tato volba nastavena na "Ano" u nové osoby, rodiny, pramenu a úložišti pramenů, budou znovu použita čísla ID, která byla dříve smazána.

Zobrazit poslední import

Pokud je tato volba nastavena na "Ano", bude na stránkách Co je nového a Statistiky zobrazeno datum posledního importu souboru GEDCOM, je-li vybrán strom.

Zobrazit oznámení 'Důležité úkoly'

Nastavte "Ano", pokud chcete, aby program TNG zobrazoval v horní části nabídky Administrace seznam důležitých úkolů. Ty budou obsahovat výzvy k zálohování dat, ke kontrole nových uživatelských registrací a další. Můžete i nadále zvolit sbalení zprávy, i když zde umožníte jejich zobrazení.

Zobrazit celkové součty záznamů v menu Administrace

Umožní TNG zobrazit v hlavní nabídce Administrace součty pro každou kategorii. Například, pokud máte v TNG uloženo 1000 lidí, na pravé straně lišty "Osoby" uvidíte "1000".

Upozornit, pokud záloha nebyla vytvořena během tohoto počtu dní

Po uplynutí zadaného počtu dní od vytvoření poslední zálohy alespoň jedné z vašich tabulek, TNG zařadí upozornění do sekce "Důležité úkoly" v horní části nabídky Administrace. Pokud nechcete tato upozornění zobrazovat, nastavte tuto hodnotu na nulu.

Používám TNG offline

Je-li vybráno "Ano", TNG použije lokální verze namísto on-line verzí knihoven třetích stran (např. JQuery) a nebude se pokoušet o přístup ke Google mapám.