Nápověda: Nastavení

Konfigurace

Tato stránka je přístupovým místem pro nastavení různých oblastí TNG. Úprava nastavení v každé oblasti se odrazí na vzhledu vašich webových stránek, na databázi MySQL a dalších možnostech. Změna dalších nastavení ovlivní zobrazení různých stránek.

Nahoru

Diagnostika

Spustit diagnostiku

Tato stránka zobrazí informace o nastavení vašeho webového serveru, včetně varování týkajícího se nastavení, která mohou ovlivnit běh TNG.

Informace o PHP

Tato stránka zobrazí informace o instalaci PHP. Zobrazení těchto informací je funkcí PHP, nikoli TNG. Stránka je rozdělena do bloků, které popisují jednotlivé oblasti konfigurace. Pokud se nejste schopni připojit k databázi MySQL, podívejte se na tuto stránku a vyhledejte odstavec "mysql". Pokud jej nevidíte, znamená to, že PHP ještě nekomunikuje s MySQL. Problém by měl být v nastavení PHP, ne TNG.

Nahoru

Vytvoření tabulek

Vytvořit tabulky

Na toto tlačítko klikněte POUZE, když vaši stránku nastavujete poprvé, protože zde budou vytvořeny databázové tabulky potřebné k uložení vašich údajů. Pozn.: Pokud tabulky již existují, všechna data budou ztracena! Tuto operaci můžete provést, pokud byla vaše data poškozena a mají být po novém vytvoření tabulek obnovena ze zálohy.

Porovnávání

Pokud používáte znakovou sadu UTF-8, můžete do tohoto pole před vytvořením tabulek zadat utf8_unicode_ci, utf8_general_ci nebo utf8_czech_ci. V ostatních případech, ponecháte-li toto pole prázdné, přijmete výchozí porovnávání.