Nápověda: Uživatelé

Hledat

Nalezení existujících uživatelů vyhledáním celého nebo části Uživatelského jména, popisu nebo skutečného jména nebo emailu. Pro zúžení vašeho hledání zaškrtněte "Zobrazit pouze uživatele s administrátorským oprávněním". Výsledkem hledání bez zadaných voleb a hodnot ve vyhledávacích polích bude seznam všech uživatelů ve vaší databázi.

Vyhledávací kritéria, která zadáte na této stránce, budou uchována, dokud nekliknete na tlačítko Obnovit, které znovu obnoví všechny výchozí hodnoty.

Akce

Tlačítko Akce vedle každého výsledku hledání vám umožní upravit nebo odstranit tento výsledek. Chcete-li najednou odstranit více záznamů, zaškrtněte políčko ve sloupci Vybrat u každého záznamu, který má být odstraněn a poté klikněte na tlačítko "Vymazat označené" na začátku seznamu. Pro zaškrtnutí nebo vyčištění všech výběrových políček najednou můžete použít tlačítka Vybrat vše nebo Vyčistit vše.

Nahoru

Přidání nového uživatele

Nastavení uživatelských záznamů pro vaše návštěvníky vám umožní přidělit jim zvláštní přístupová práva, která vstoupí v platnost jejich přihlášením pomocí uživatelského jména a hesla. První uživatel, kterého vytvoříte, by měl být administrátor (někdo, kdo má všechna práva a není omezen žádným stromem, obvykle to jste vy). Pokud si nepřidělíte dostatečná (administrátorská) oprávnění, nebudete schopni dostat se zpět do administrátorské oblasti programu. Zapomenete-li své uživatelské jméno, jděte na stránku Přihlášení a zadejte svoji emailovou adresu, která je spojena s vaším uživatelským účtem a uživatelské jméno vám bude zasláno emailem. Zapomenete-li své heslo, zadejte svoji emailovou adresu a uživatelské jméno a bude vám zasláno nové, dočasné heslo. Po přihlášení pomocí nového hesla se vraťte do Admin/Uživatelé a nastavte si heslo na nějaké zapamatovatelné.

Chcete-li přidat nového uživatele, klikněte na záložku Přidat nový a pak vyplňte formulář. Chcete-li upravit existujícího uživatele, klikněte na ikonu Upravit vedle tohoto uživatele. Význam polí při přidání nebo úpravě uživatele je následující:

Popis

Vašemu uživateli můžete přidat stručný popis, abyste věděli, o koho jde. Můžete např. zapsat "Administrátor stránek" nebo "Teta Marta".

Uživatelské jméno

Jednoznačný jednoslovný identifikátor tohoto uživatele (stejné uživatelské jméno nemohou mít dva uživatelé). Uživatel bude při přihlášení požádán o zadání svého uživatelského jména v délce max. 20 znaků.

Heslo

Důvěrné slovo nebo řetězec znaků (bez mezer), které tento uživatel musí také při přihlášení zadat. Při zápisu do tohoto pole budou zapisované znaky na obrazovce pro zachování utajení nahrazovány hvězdičkami nebo jinými podobnými znaky. Délka max. 20 znaků. Heslo je v databázi zašifrováno a nelze jej nikým zobrazit, ani tímto uživatelem nebo programem Next Generation.

Skutečné jméno

Aktuální jméno (pokud je platné) uživatele, které odpovídá těmto údajům.

Telefon, email, internetové stránky, adresa, město, kraj/provincie, PSČ, země, poznámky

Nepovinné údaje, které se týkají uživatele.

Neposílat tomuto uživateli hromadné emaily

Toto políčko zaškrtněte, pokud nechcete, aby tomuto uživateli byly posílány hromadné emaily (viz níže).

Strom / ID číslo osoby

Pokud tento uživatel odpovídá některé osobě z vaší databáze, můžete zde označit strom a ID číslo osoby jeho záznamu. Umožní to zobrazit tomuto uživateli všechny údaje ze svého záznamu, i když tento záznam není obsažen v připojeném stromu nebo větvi.

Zakázat přístup

Zaškrtnutím tohoto políčka zabráníte tomuto uživateli přihlásit se, aniž byste vymazali jeho celý uživatelský účet.

Role a přístupová práva

Viz níže, kde jsou uvedeny podrobnosti o rolích a přístupových právech, která mohou být uživateli přidělena.

Povinná pole: Musíte zadat uživatelské jméno, heslo a popis uživatele. Všechna ostatní pole jsou nepovinná, ale doporučujeme zadat emailovou adresu pro případ, že zapomenete své uživatelské jméno nebo heslo.

Nahoru

Vymazání uživatelů

Chcete-li odstranit uživatele, použijte záložku Hledat k nalezení uživatele, a poté klikněte na ikonku Vymazat vedle záznamu tohoto uživatele. Tento řádek změní barvu a poté po odstranění položky uživatel zmizí.

Nahoru

Přezkoumat

Kliknutím na záložku "Přezkoumat" můžete spravovat nové uživatelské registrace. Tyto uživatelské záznamy nebudou aktivní, dokud je nejdřív neupravíte a neuložíte. Poté, co se stane záznam aktivním, už nebude vidět na záložce Přezkoumat. Místo toho jej bude možno nalézt na záložce "Hledat".

Nové uživatelské záznamy na záložce Přezkoumat mohou být vymazány nebo upravovány stejným způsobem jako řádné uživatelské záznamy. Při úpravě záznamu nového uživatele si povšimněte následujícího:

Vyrozumět tohoto uživatele, že byl účet aktivován

Zaškrtnutím tohoto políčka pošlete emailem novému uživateli informaci o aktivaci účtu (po uložení stránky). Text zprávy se objeví v poli pod touto volbou. Před odesláním můžete provést změny tohoto textu.

Nahoru

Role a přístupová práva

"Přístupové právo" je to, co může uživatel dělat poté, co se přihlásí. "Role" je předdefinovaná sada přístupových práv, takže pokud vyberete jinou roli, seznam zvolených přístupových práv (na pravé straně stránky) se změní (přístupová práva "Povolit" na konci sloupce se výběrem role nezmění). Výběrem role "Vlastní" můžete uživateli definovat svoji vlastní sadu přístupových práv. Některé role v sobě zahrnují připojení uživatele k určitému stromu, v jiných rolích nebude uživatel připojen k žádnému stromu. Role, kterou vyberete, může pak způsobit, že pole připojený strom nebude zaškrtnuto.

Uživateli mohou být připojena následující přístupová práva:

Povolit přidávat nové záznamy

Uživatel může v administrátorské oblasti přidat nové záznamy, včetně médií.

Povolit přidávat pouze média

Uživatel může v administrátorské oblasti přidat nová média, nic jiného.

Bez práv přidávat

Uživatel nesmí přidávat žádné nové údaje.

Povolit úpravy existujících záznamů

Uživatel může v administrátorské oblasti upravovat existující záznamy, včetně médií.

Povolit úpravy pouze médií

Uživatel může v administrátorské oblasti upravovat existující média, nic jiného.

Povolit předložit úpravy pro přezkoumání administrátorem

Uživatel nemůže v administrátorské oblasti záznamy upravovat. Předběžné změny může udělat ve veřejné oblasti kliknutím na malou ikonu Upravit vedle příslušných událostí na stránkách osoby a rodiny. Změny se nestanou trvalými, dokud nebudou schváleny administrátorem.

Bez práv upravovat

Uživatel nesmí provádět úpravy existujících záznamů.

Povolit vymazat existující záznamy

Uživatel může v administrátorské oblasti vymazat existující záznamy, včetně médií.

Povolit vymazat pouze média

Uživatel může v administrátorské oblasti vymazat média, nic jiného.

Bez práv vymazat

Uživatel nesmí vymazat žádné existující záznamy.

Následující přístupová práva jsou nezávislá na zvolené roli:

Povolit prohlížení údajů žijících osob

Uživatel může ve veřejné oblasti prohlížet údaje žijících osob.

Povolit prohlížení údajů osob označených jako neveřejné

Uživatel může ve veřejné oblasti prohlížet údaje osob označených jako neveřejné.

Povolit stažení souboru GEDCOM

Uživatel může ve veřejné oblasti použít záložku GEDCOM ke stažení souboru GEDCOM. Toto potlačí nastavení pro každý strom v Administrace/Stromy.

Povolit stažení souboru PDF

Uživatel může ve veřejné oblasti na různých stránkách použít volbu PDF pro vytvoření souboru PDF. Toto potlačí nastavení pro každý strom v Administrace/Stromy.

Povolit prohlížení údajů CJKSpd

Uživatel může ve veřejné oblasti prohlížet údaje CJKSpd.

Povolit úpravy uživatelského profilu

Uživatel může z odkazu ve veřejné oblasti upravovat svůj uživatelský profil (uživatelské jméno, heslo, atd.).

Nahoru

Omezení přístupu

Toto definuje omezení uživatelských práv. Všichni uživatelé (včetně anonymních návštěvníků) mohou vždy vidět údaje zesnulých osob. Zde nejsou nutná žádná práva nebo omezení přístupů.

Omezit na strom/větev

Chcete-li omezit přístupové právo uživatele na určitý strom, vyberte tento strom zde. Chcete-li omezit přístupová práva na určitou větev ve vybraném stromě, vyberte tuto větev také. Připojením větve k uživateli nezabráníte tomuto uživateli zobrazit jiné osoby, které nejsou součástí této větve.

Uplatnit práva na více stromů

Chcete-li omezit práva uživatele na více stromů, vyberte tuto možnost a poté pomocí klávesy Ctrl tyto stromy vyberte. Když se uživatel poprvé přihlásí, bude vybrán první strom z tohoto seznamu. Uživatel se může přepínat mezi stromy pomocí rozbalovací nabídky v horní části stránky v pravém rohu nabídky Administrace (rozbalovací nabídka je viditelná pouze v případě, že je k dispozici výběr jiného stromu). Následné přihlášení ze stejného prohlížeče způsobí, že na začátku bude vybrán naposledy použitý strom. Uživatel se může přepínat mezi stromy také z veřejné stránky Stromy. V tomto režimu nelze provést výběr větve.

Email

tato záložka umožňuje poslat email všem uživatelům nebo všem uživatelům připojeným k určitému stromu/větvi.

Předmět

Předmět vašeho emailu.

Text

Tělo vaší emailové zprávy.

Strom

Pokud chcete poslat tuto zprávu pouze uživatelům připojeným k určitému stromu, tento strom vyberte zde.

Větev

Pokud chcete poslat tuto zprávu pouze uživatelům připojeným k určité větvi uvnitř vybraného stromu, tuto větev vyberte zde.