Nápověda: Nastavení mapy
Klíč k mapě

Pro použití map z Google Maps na vašich internetových stránkách musíte od června 2016 získat od Google tzv. klíč k mapě. Tento klíč můžete obdržet zde:
https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/get-api-key#key. Některé klíčové body:

  • Vytvořte API klíč pod položkou "APIs & Services (Credentials)" a přidejte adresu svého webu jako "HTTP referrer".
  • V nabídce "Mapy Google" povolte "Maps Javascript API".

Po získání vašeho klíče jej nakopírujte do pole Klíč k mapě na stránce Administrace > Nastavení > Nastavení map. Pokud se později rozhodnete, že mapy z Google Maps již používat nechcete, klíč z tohoto pole jednoduše odstraňte a mapy a pole s mapami spojená se vám již nebudou zobrazovat. Více informací o práci s Google Maps najdete na TNG Wiki: http://tng.lythgoes.net/wiki/index.php/Google_Maps_-_Getting_Started.

Umožnit mapy

Chcete-li na vašich stránkách tam, kde jsou souřadnice zeměpisné šířky a délky, zobrazit Google Maps, nastavte tuto volby na "Ano" (jinými slovy, i když jste umožnili tuto volby, mapu neuvidíte, pokud záznamy vašich míst neobsahují souřadnice zeměpisné šířky a délky (nebyly tzv. geokódovány)).

Typ mapy

Vyberte, který typ mapy bude zobrazen nejdříve: Terénní, Cestovní mapa, Satelitní nebo Hybridní (satelitní mapa s ulicemi na povrchu).

Výchozí zeměpisná šířka, Výchozí zeměpisná délka

Tyto souřadnice určují, kde je výchozí "střed" mapy u míst, která ještě nemají připojeny zeměpisné souřadnice. Špendlík bude zobrazen v tomto místě.

Výchozí přiblížení

Toto číslo označuje, jak blízko nebo daleko bude při zahájení zobrazena v administrátorské oblasti nová mapa. Nižší číslo znamená, že pohled bude dál, zatímco je-li číslo vyšší, pohled bude blíž. Pokud bude přiblížení uloženo s určitou mapou, bude s touto mapou uloženo.

Přiblížení místa

Toto číslo označuje, jak blízko nebo daleko bude na Google Maps zobrazeno v administrátorské oblasti místo, po jeho vyhledání a nalezení.

Rozměry na stránkách osob

Zadejte rozměry (šířka musí být v pixelech s označením "px" na konci nebo v procentech; výška musí být v pixelech s označením "px" na konci) map zobrazených na stránkách osob. Např. chcete-li vytvořit mapu vysokou 500 pixelů, nastavte výšku na 500px. Chcete-li vytvořit mapu, která má obsáhnout 80 procent místa z přidělené oblasti, nastavte šířku na 80%.

Rozměry na stránkách náhrobků

Zadejte rozměry (šířka musí být v pixelech s označením "px" na konci nebo v procentech; výška musí být v pixelech s označením "px" na konci) map zobrazených na všech stránkách, které jsou spojeny s náhrobky.

Rozměry na stránkách administrátora

Zadejte rozměry (šířka musí být v pixelech s označením "px" na konci nebo v procentech; výška musí být v pixelech s označením "px" na konci) map zobrazených na všech administrátorských stránkách.

Skrýt na začátku mapy v administrátorské oblasti

Chcete-li na stránkách administrátora skrýt mapy, dokud jste neklikli na tlačítko Zobrazit/Skrýt, vyberte zde volbu Ano. Chcete-li zobrazit mapy ihned po zobrazení těchto stránek, vyberte volbu Ne.

Skrýt na začátku mapy ve veřejné oblasti

Chcete-li zpozdit zobrazení mapy na stránkách osoby, dokud je uživatel nezavolá, vyberte zde volbu Ano. Umožní to načíst stránku rychleji. Mapa pak bude načtena po kliknutí na tlačítko Zobrazit mapu. Pokud vyberete volbu Ne, mapa na stránce osoby bude načtena hned po zobrazení této stránky.

Sloučit duplicitní špendlíky

Pokud se na stejném místě objeví více událostí, nastavením této volby na Ano zabráním vytvoření duplicitních špendlíků u nejednoznačných názvů míst. Pozn.: Nastavením této volby na Ne způsobí, že si duplicitní špendlíky budou vzájemně překážet.

Špendlíky úrovní sídel: Označení a barvy

Každé místo se zeměpisnými souřadnicemi může být spojeno s jedním ze šesti Úrovní sídla (např. Místo, Město/obec, Okres, atd.). Označení pro tyto úrovně naleznete v souboru "alltext.php", který se nachází ve složce příslušného jazyka a přepsat je můžete ve vašem souboru "cust_text.php" (také v každé jazykové složce).

Barvy špendlíků určují hodnoty v souboru mapconfig.php. Chcete-li barvy špendlíků změnit, jděte na stránku TNG download a stáhněte si úplnou paletu 216 různých barev špendlíků, poté otevřete v textovém editoru svůj soubor mapconfig.php a zadejte číslo nové barvy špendlíků vedle proměnné odpovídající úrovni sídla. Nakonec nahrajte soubor s novou barvou špendlíku do složky googlemaps na vašich stránkách.