Časté otázky

Naše stránky

Naše internetové stránky byly založeny v létě 2014. Správcem je Karel Faltejsek. Z důvodu ochrany soukromí nejsou stránky veřejné. Jsou přístupné jen registrovaným zájemcům. Úvodní stránka vypadá takto:

Úvodní strana

Registrace a přihlášení

Zájemce o registraci nejprve musí přejít na odkaz Naše stránky Poslední položka v levém menu se jmenuje Registrace nového účtu (viz předchozí obrázek). Kliknutím na tuto volbu přejdeme na obrazovku:

Registrace

Označíme odlišný obrázek a stiskneme tlačítko Pokračovat. Objeví se dotazník

dotaznik

Hlavně je dobré si zvolené uživatelské jméno a heslo někam poznamenat. Stisknutím tlačítka Odeslat vyplněný dotazník dorazí ke mně a já obratem potvrdím registraci. Pak už se na úvodní obrazovce stačí přihlásit (první položka v levém Menu).

Osobní stránka

Volba záložka zobrazí o osobě informace, fotografie a další mediální soubory, pokud existují, prameny, ze kterých jsme údaje čerpali a mapu s vyznačením míst, kde se odehrály zaznamenané události v životě vybrané osoby. U svatby je zaznamenáno datum a místo svatby a partner.

Jan Domesa

Média

Média

Prameny

prameny

Vedle karty Osoba vidíme ve vodorovném menu další karty: Rodina, Předkové, Mateřská linie, Otcovská linie, Potomci, Příbuzenský vztah a Časová linie. Na kartách Rodina, Předkové, Mateřská linie, Otcovská linie, Potomci vidíme vzájemné vztahy v podobě diagramů, u Potomků je k dispozici i velmi pěkný tabulkový přehled.

Stránky jsou bohatě vybaveny propojením na mapy a doplněny řadou vyprávění, referátů o výsledcích bádání a zajímavých reportů. Pokud byste chtěli stránky důkladněji projít, potřebovali byste několik hodin. Ale zkuste si to po kouskách.

V Praze 8.9.2017 Karel Faltejsek